Olimpiada creativitatii - Story Writing Competition


Datele de concurs pentru editia de anul acesta a Olimpiadei creativitatii sunt urmatoarele:

Faza pe sector: 16.04.2016, Liceul Teoretic Jean Monnet

Faza pe municipiu:


Structura

Clasele 7 si 8

Etapa pe scoala

O proba, alcatuita din Use of English (50 p) si Writing (50 p)

Use of English - Cls. 7 si a 8-a

1. Fill in the gaps with the correct verb tenses (conform programei pentru clasele 7 si 8) - 25 p

2. Multiple choice cloze (grad diferit de dificultate pentru cls. 7 si 8) - 25 p

Writing - pentru cls. 7-a

Write a story beginning like this: .....

Give your story an appropriate title and write no more than 120 words (don't count the words given)

Writing - pentru cls. 8-a

Write a story based on the following set of images (2 images). Give it an appropriate title and write no more than 150 words.

Etapa pe sector

Writing

A. Letter

cls. 7-a - informal letter

cls. 8-a - formal letter (e.g. requesting information, joining a club, etc.)

B. Story

Cls. 7-a

Write a story ending like this: "..." Give it an appropriate title and write no more than 200 words (don't count the words given)

Cls. 8-a Write a story based on the following image. Give your story an appropriate title and write no more than 250 words.

Etapa pe municipiu

Creative writing - 100 p

cls. 7-a Write a story that begins like this "..." and ends like this "...". Give the story an appropriate title and write no more than 250 words (don't count the words given)

Cls. 8-a Write a story starting from this image/picture/poster. Give your story an appropriate title and write no more than 300 words.


Olimpiada creativitatii, faza pe Municipiu

Structura examenului:

CLASA
SUBIECTUL I
Use of English – 25 puncte
SUBIECTUL II
Reading – 25 puncte
SUBIECTUL III
Writing – 50 puncte
a VII-a
A.Read the text and fill in the gaps with one suitable word. (10 points)
Read the following article. Five sentences have been removed from it. Choose from the sentences (A-F) the one that fits each gap (1-5). There is one extra sentence which you do not need to use. (25 points)
Write a narrative essay using the following fragment somewhere in the “body” of your story: ... Give your story an appropriate title and write between 130-140 words (13-14 lines) (do not count the words given). (50 points)
B.Read the text below. Use the word given in capitals at the end of each line to form a word that fits in the space in the same line. (15 points)
a VIII-a
A. Read the text and fill in the gaps with one suitable word. (10 points)
Read the following article. Five sentences have been
removed from it. Choose from
the sentences (A-F) the one
that fits each gap (1-5). There
is one extra sentence which
you do not need to use. (25
points)
Write a narrative essay. Use the
following fragment somewhere in the “body” of your story: ...
Give your story an appropriate title and write between 140-150 words (14-15 lines) (do not count the words given). (50 points)
B. Read the text below. Use the word given in capitals at the end of each line to form a word that fits in the space in the same line. (15 points)

Modele subiecte


Etapa pe scoala

2012-2013


Olimpiada creativitatii Faza pe scoala cls. 7 2012.pdf

Olimpiada creativitatii Faza pe scoala cls. 8 2012.pdf


Etapa pe scoala 2013-2014


Olimpiada creativitatii, scoala 2014, cls. 7, subiect&barem


Olimpiada creativitatii, scoala 2014, cls. 8, subiect&barem


Story descriptors


Precizari suplimentare

Pentru subiectele de Writing trebuie folosite structurile adecvate diferitelor tipuri de compuneri. Folositi capitolele relevante de la sectiunea de Writing Theory.

De asemenea, nu uitati sa respectati regulile pentru Sequence of Tenses/Concordanta timpurilor in redactarea compunerilor voastre. Verificati totodata si grila de evaluare a compunerilor postata mai jos, pentru a intelege mai bine cum vor fi evaluate eseurile voastre si pentru a putea astfel scrie compuneri mai bune.


Etapa pe sector 2013-2014

Subiect&barem clasa a 7a, sector 2014

Subiect&barem clasa a 8a, sector 2014Etapa pe sector 2014-2015

Subiect&barem clasa a 7a, sector 2015

Subiect&barem clasa a 8a, sector 2015